Debatt: ”Vi behöver stå upp för klimatet – särskilt i Trosa”

30 november 2018 05:00

Klimatförändringarna berör alla oavsett var utsläppen sker. Mest påverkas de unga i samhället. Det är de som får ta konsekvenserna av vad vi vuxna gör i dag. ”Det ni gör nu kan inte vi barn ändra på när vi blir äldre”, säger Greta Thunberg.

Vad kan vi göra?

Transporter är den sektor som står för de klart största utsläppen av växthusgaser och här spelar vårt bilåkande en stor roll. För att motverka klimatförändringarna krävs en radikal förändring av hela vårt samhälle och vår livsstil. Det innebär personliga uppoffringar.

Trosa är en pendlarkommun och trots att det finns kollektivtrafik föredrar de flesta att åka med bil. Det finns fler bilar per person i Trosa än i övriga landet och antalet bilar bara ökar. Även körsträckorna ökar. Vilka åtgärder planeras för att minska växthusgaserna i kommunen?

Den viktigaste åtgärden, enligt Trosas Energi- och Klimatplan (EK) från juni 2018, är att ”successivt byta ut kommunens fordonsflotta mot fossilfria fordon och att köra på förnybara drivmedel”. Det är bra att kommunen är föregångare i omställningen, men det räcker inte.

Varför används bilen så mycket just i Trosa?

För det första är det dess geografiska läge, vägen slutar här, i Världens ände. Det andra är att de flesta som bor i Trosa arbetar någon annanstans. De bilpendlar till framförallt Stockholm, Södertälje och Nyköping.

Småstadsidyllen Trosa attraherar och många vill flytta hit. Men var ska bostäderna byggas? Kommunen säger i EK-planen att bebyggelsestrukturen har stor betydelse för transportbehov och samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå minskade utsläpp av växthusgaser. Den viktigaste åtgärden enligt EK-planen är att nyexploatering sker genom förtätning och om möjligt ska exploateringen ske inifrån och ut.

Man kan därför ifrågasätta varför Trosa kommun planerar för ett glesbygdssamhälle med 670 permanenthus på Tureholmshalvön, långt från tätorterna. Tureholmshalvön är en skärgårdshalvö i södra Trosa där det i dag finns några enstaka hus, framförallt fritidshus. Ingen kollektivtrafik, ingen service, inga skolor och en dålig väg, Utterviks­vägen. Det är nödvändigt med två bilar per hushåll, det betyder cirka 1 300 bilar som dagligen måste bilpendla till arbete och service. Avståndet till närmsta tätort Trosa är cirka tio km och bilresan slutar oftast inte där utan fortsätter mot Vagnhärad ytterligare tio km bort.

Att stryka planerna på en exploatering av Tureholmshalvön är det absolut viktigaste kommunen kan göra för kommande generationer. Den möjligheten att påverka klimatförändringarna är också enklare än att lösa dagens situation. Kommunen måste tänka mera långsiktigt och mindre på snabba vinster.

Vi som kan påverka utvecklingen idag måste agera NU, den globala uppvärmningen måste hejdas vid +1,5 grader – det är Parisavtalets mål. Det går inte att vänta.

Ta möjligheten att demonstrera för klimatet i dag fredag den 30 november i ”Fridays For Futures” demonstration i Trosa utanför kommunhuset kl 11–13.

Ingrid Benson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!