M offrar företag för billigare bränsle

Billigare bränsle eller företag inom biobränsle?
Billigare bränsle eller företag inom biobränsle?

Klimatet 15 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Biodrivmedel har varit den snabbaste metoden att minska svenska koldioxidutsläpp från motorfordon de senaste åren. Nu vill moderaterna minska inblandningen av biodrivmedel, vilket kraftigt kommer öka de svenska utsläppen. 

 

Tanken är att detta ska pressa ned bränslepriserna, men det är en väldigt kortsiktig politik, som vi riskerar att betala dyrt för. Minskar vi inblandning av biodrivmedel ökar efterfrågan på fossila bränslen, vilket givetvis sätter press uppåt på de redan höga världsmarknadspriserna. Ännu mer allvarligt är att mindre andel biodrivmedel innebär att detta tar bort marknaden för de svenska biodrivmedelsföretag som nu investerar och bygger ut ny produktion. Den svenska produktionskapaciteten beräknas mer än fördubblas till 2024, om planerna fullföljs. Men moderaternas förslag kommer att punktera dess planer. Annars brukar ju moderaterna vara måna om goda villkor för näringslivet. Men icke nu. Istället är det kortsiktig politik som gäller, för några kronor billigare bränslen. 

 

Om moderaterna istället agerar rationellt och bejakar ökad produktion av svenska biodrivmedel, bidrar det till pressade bränslepriser. Ökat utbud och utvecklade produktionsmetoder leder långsiktigt till lägre priser vid pumpen. Samtidigt måste bilåkandet minska och fler skaffa elbil. Kortsiktigt bör andra åtgärder vidtas för att mildra effekterna av Putins krig på drivmedelspriserna. MP vill därför kompensera hushållen med bl a halverad matmoms och skattelättnader i glesbygdsområden. Lägre biljettpriser i kollektivtrafiken och höjd elbilsbonus skall också minska efterfrågan på bensin och diesel. 

 

Resultatet av mindre andel biodrivmedel, är ökade utsläpp med flera miljoner ton koldioxid, om inte moderaterna har en plan för att minska biltrafiken kraftigt. Det som nu krävs är en snabb minskning av utsläppen, och då är en ökande andel biodrivmedel den enda realistiska vägen. Ett parti som inte förstår detta, kan knappast få förtroendet att leda landets regering med ansvar för ekonomi, miljö och mycket annat.

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa