Något mer än bara landsbygdspoesi

Vi lever i symbios – stad och land, företag och samhälle.

Krönika 26 oktober 2019 05:36
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns många i politik och förvaltning som i olika sammanhang använder klyschan ”Hela Sverige ska leva” eller  ”det är viktigt med en levande landsbygd”. 

Statliga verk och myndigheter har också i sina policydokument skrivit in lite ”landsbygdspoesi” som ger sken av att vara allvarligt menat. Ministrar och politiker av alla färger viftar gärna med gröna flaggor när de rör sig ute i landet.Alla verkar vara väldigt positiva till landsbygden.

Men parallellt med detta finns en annan agenda som mera liknar palliativ vård eller aktiv dödshjälp.

 

Man stänger ner fast telefoni, man glesar ut postservicen, man flyttar snarare statlig verksamhet mot Stockholm än tvärtom och så vidare. Vad vi kan se framför oss är en fortsatt gradvis försämring av samhällsservicen – bilprovning och apotek är på gång - och en fortsatt centralisering av resurser till de stora städerna. Men det behöver inte vara så! 

Om vi verkligen vill ha en levande landsbygd och vill att hela Sverige ska leva så är det fullt möjligt att åstadkomma detta. Men det kräver – som sagt – en tydlig viljeinriktning följd av raska, resoluta och effektiva åtgärder. 

 

Samtidigt måste man notera att det finns många myter om landsbygdens utveckling – medialt verkar det som att landsbygden töms på folk men befolkningen på landsbygden faktiskt har ökat med 16 000 personer mellan 2010 och 2016 (SCB 2018-06-05). Av svenskarna bor 14 procent på ren landsbygd och 19 procent i mindre tätorter, enligt SOM-institutet. Och många fler skulle vilja bo och verka på landet om de kunde hitta eller skapa en försörjning.

 

Genom att samla all vår kraft i ett gemensamt utvecklingsprogram kan vi åstadkomma det som behövs för att ändra landsbygdens lite negativa image och få flera ungdomar att flytta till landet och skapa sig en framtid där. 

Det finns plats för betydligt flera landsbygdsbor som kan få ett bra liv här förutsatt att de kan försörja sig. Och det är möjligheterna till försörjning som vi måste fokusera på. Mera företagsamhet, mera entreprenörskap och en positiv inställning från politik och förvaltning till de som är beredda att satsa och ta risker i egna företag!

 

Det behövs ett bra företagsklimat på den svenska landsbygden. Då kommer det att fungera! För vi lever i symbios – stad och land – företag och samhälle.

 

Fotnot: Tommy Jansson är utvecklingskonsult från Stigtomta. Han medverkar som fristående krönikör i SN.

Kommentera
Ämnen du kan följa