Skarven hotar miljö och hälsa i Trosa

Skarvar som häckar.
Skarvar som häckar.

Skarven 16 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trosa är utsatt för en invasion av den av EU-lagstiftning skyddade fågelarten Skarv. Först etablerade den sig på ön Snöholmen, under ett antal år har kommunen försökt påverka Länsstyrelsen till att begränsning av antalet fåglar, dock utan något resultat. Tvärtom, de 100-talet skarvar som kom hit för tiotalet år sedan, har ökat exponentiellt över tiden och fåglarna har nu etablerat sig även på fastlandet i en omfattning som får etableringen på Snöholmen snarast att verka pittoresk. EU-direktiv 2009/147/EG, den 30 /11, 2009 visar hur lagstiftare kan misslyckas med att stifta lagar, när en skyddsvärd art går från att vara hotad till att vara ett hot. Vad händer när pendeln svänger över och medborgares miljö, hälsa och välstånd hotas? 

Trosa är en attraktiv kommun med unika naturvärden och skärgård. Att bo i vår vackra och välskötta kommun har lockat många nya trosabor, kommunen erbjuder en hög livskvalitet. Denna idyll är hotad! En inventering under maj månad beräknades antalet nya bon som etablerats i ett för skarven nytt område till ca. 2 500, enligt Länsstyrelsen beräknas det gå 4,2 skarvar per bo. Vid den tidpunkten mer än 10 000 fåglar inom detta nya område på ca en hektar. Med den förväntade tillväxten så skulle antalet fåglar mer än fördubblas till nästa år. Fiskeförbud har meddelats för stora delar av Trosa skärgård, fiskenäringen är hotad. Men förbudet gäller bara människor, tyvärr inte skarven. En skarv sägs fånga ca. 5 hekto fisk per dag, dvs fem hundra (500) ton per dag med dagens bestånd på cirka 10 000 skarvar!

Länsstyrelsen beviljade en skyddsjakt på 500 fåglar under juni månad, dvs mindre än 5 % av den dåvarande populationen. Om man matematiskt tar denna jakt i kalkylen och den normala tillväxten på 2,2 skarvar per häckande skarvpar så kommer det under 2023 att finnas nära 21 000 fåglar som kommer hit för häckning nästa år. Var kommer de att etablera sig? Edanö? Bokö? Askö? 

Nu finns den på privat tomtmark, i biotopskyddade ekbackar, med oljuds- och luktproblematik, med medicinska och ekonomiska konsekvenser för de boende. "Kacklandet mal i mitt huvud dag och natt", säger en boende som nu överväger att flytta (hur ska de hitta en spekulant på sin fastighet?). En annan boende säger att hon inte kan vara utomhus på sin tomt pga av oljudet och lukten. Hon kan inte gå till sin brygga utan att riskera avföring i huvudet. Länsstyrelsen, som är uttolkare och beslutsfattare av EU-lagstiftningen inom vårt område, gör helt andra tolkningar än länsstyrelserna i andra län, hur kommer det sig? 

EU-lagstiftningen skyddar skarv mer än biotopskyddad fauna med månghundraåriga ekar, mer än människor! Ett märkligt sätt att prioritera. Politiker stiftar lagar och har således makten att förändra lagar. Gör om – gör rätt! Nu behöver alla svenska politiker inom regering, riksdag och EU-parlament samarbeta för att ändra lagstiftningen. Det brådskar!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa