Ordna en tillfällig överfart i Vrena, Trafikverket!

Trafikverket erbjuder enbart en gångpassage för skolelever över järnvägen i Vrena, men inte någon tillfällig överfart för biltrafiken. Varför inte använda nedlagda överfarter tillfälligt? skriver Martina Johansson (C).
Trafikverket erbjuder enbart en gångpassage för skolelever över järnvägen i Vrena, men inte någon tillfällig överfart för biltrafiken. Varför inte använda nedlagda överfarter tillfälligt? skriver Martina Johansson (C).

Vrena 21 oktober 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under 2023 kommer bron över järnvägen i Vrena samhälle att bytas ut, ett arbete som beräknas ta tio månader och är välbehövlig. Järnvägen går rakt genom samhället, med boende på båda sidor. Budskapet från Trafikverket är att ingen ersättningsöverfart för biltrafik kommer att etableras då arbetet pågår utan det innebär en omväg på två mil för att ta sig från den ena till den andra sidan av samhället. Detta kommer att innebära stora problem för boende, företag och samhällsviktiga verksamheter. 

De senaste 15 åren har Vrena gått från en slumrande tillvaro till en levande bygd med många nya verksamheter och nu är oron stor för att detta kommer innebära ett bakslag när samhället delas i två och företagen riskerar att få färre kunder. Skälet är att skola, livsmedelsbutiken, grönsaksproducenten, med mera finns på olika sidor av järnvägen. Att handla lokalt kräver alltså omvägar på ett par mil. För ett mindre företag är bara några färre kunder ett stort tapp som kan påverka deras överlevnad. 

I möten som skett har det varit stort ointresse från myndigheten i att möta oron för att samhället kommer slumra till. Trafikverket erbjuder enbart en gångpassage för skolelever, men inte någon tillfällig överfart för biltrafiken som behövs för att lösa den arbetsföra befolkningens behov. 

Varför inte använda nedlagda överfarter tillfälligt, det handlar om fyra tåg som ska passera? Kan man låta skolelever gå över järnvägen borde man hitta en lösning även för biltrafiken.

Förra veckan hölls ett öppet möte där bland annat trafikverket deltog. Även nu ställdes frågor om hur Trafikverket har undersökt möjligheterna för att få en bättre lösning för hela samhället under tiden bron byts ut. Ingen är ju emot att bron byts, men att företag riskerar att gå i konkurs samtidigt som vi är på väg in i en lågkonjunktur. Svaret tolkades att de inte har något uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys utan deras uppdrag är att byta ut en bro. 

Att inte se närboende och markägares behov av delaktighet och smarta lösningar är ett genomgående problem i våra myndigheter. Nu har en ny regering tillträtt med hög svansföring att man ska driva en politik för hela landet och för alla som bor här. 

Jag kommer undersöka hur regeringen tar sig an detta uppdrag. Att se till att även Vrenaborna känner att de är en del av Sverige och att deras livssituation och deras företag ska kunna fortsätta att leva och verka.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa