Till minne En morgon i februari 1973 gick jag igenom nattens tele­gramskörd. Plötsligt en liten notis. Centern hade köpt Morby-gruppen där Södermanlands Nyheter ingick. En av de första som det var självklart att ringa var Sigge Johansson, journalistklubbens ordförande. De fackliga klubbarna hade inte informerats. Det är ett av de många minnen som dyker upp på då jag nås av budet att min kollega och vän Sigge har gått bort.

Sigvard som han egentligen hette, kom till SN ­under en turbulent tid. Tidningen hade nyligen övergått till morgonutgivning, en ny direktör tillträtt, redaktionsledningen förnyats, redaktionen omorganiserats och nyrekryteringar gjordes.

Satsningen resulterade i att upplagan höjdes med 5 000 exemplar på en femårsperiod. Sigge var en av dem som i hög grad bidrog till framgången.Sigge var från Nybro, men kom närmast från Östergötlands Folkblad. Han anställdes för att bevaka landstinget.­ Han kom senare att ha flera viktiga funktioner på redaktionen, bland annat som nyhetschef.

Sigge stannade på SN i 20 år, och valde sedan att övergå till Sveriges Radio Sörmland. Där kom Sigge också att bedriva journalistik fram till sin pensionering.

Sigge var mångårig ordförande i SN:s journalistklubb, styrelseledamot i Söder­manlands journalistdistrikt samt på förbundsplanet bland annat som kongressombud. Efter vår yrkesverksamma tid kom vi också mycket i beröring med varandra genom vårt lokalhistoriska intresse ocharbete. Främst minns jag när Sigge arbetade för att NK-villan skulle fortsätta vara allmänt tillgänglig för Nyköpingsborna.

Mina tankar går till hustru Ragnhild och barnen Bengt och Eva med familj.