Hilding Back till minne

31 maj 2019 15:30

Vännen Hilding Back, tillika ordförande i Flens Friluftsfrämjande sedan 1984, alltså i 35 år, har gått bort efter ett par års sjukdom. Hilding blev 73 år.

Han kom till Sverige och Flen via Eskilstuna från trakten av Vasa i Finland på 70-talet. I Flen fick han arbete på Elmo, där han tjänstgjorde tills industrin lades ned.

Hilding var en genuin naturmänniska med många strängar på sin lyra. Någon gång på 70-talet lockade undertecknad med honom på en långfärdstur på skridskor. Han fick blodad tand för denna härliga motionsform. Som ledare i Friluftsfrämjandet började han med att arrangera långfärdsturer på Sörmlands alla fina skridskosjöar och även i kustbandet och på Mälaren.

Det är oändligt många ledarturer han genomfört med mängder av deltagare genom åren. Alla våra sjöar har lockat honom på flera sätt, bland annat har han också arrangerat en mängd paddelturer. Allt detta har gett honom stor kännedom om motionsmöjligheter på vatten i Sörmland. Många har inspirerats av hans entusiasm, och har utbildats och medverkat som ledare på turerna.

Lite kuriosa var ju också hans idé att besöka alla sjöar i Flens kommun, från de allra minsta gölar. Det är ju fråga om hundratals. Vet ej om han lyckades besöka alla, men det skulle inte förvåna mig. Han hade också en annan kul idé. Han gjorde allt för att med några andra entusiaster bli först i Sörmland med skridskor på sjöis. Han lyckades för det mesta på en liten tjärn i Dunkersskogen. Hilding var också en duktig fotograf. Han har glatt många genom att visa sina bilder från alla ovannämnda turer.

Hildings ledarskap har varit mycket uppskattat. Vi är många inom Friluftsfrämjandet och bland hans vänner från skridsko- och paddelturer med flera som verkligen saknar honom. Vi tänker också särskilt på hans livskamrat Lena.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För Friluftsfrämjandet i Flen Lars Pettersson