Meteoritnedslag och världens äldsta triangel

Sören Tylstedt har i Bälinge hembygdsförenings årskrönika skrivit om hur havsviken Tvären bildades av ett meteoritnedslag. Hembygdsföreningen bjuder här SN:s läsare på texten.

11 maj 2017 06:00

Tvären heter den havsvik som vi alla känner som det vatten vi badar i vid Byggningen, Studsviksanläggningen använder i sin drift, nybörjare övar segling på, den inre farleden passerar mellan Stendörren och Sävsundet, som transporterar människor, djur och varor mellan de stora öarna Ringsö, Långö, Hartzö och fastlandet. SKB gav ut en projektrapport i september 1996 med anledning av förstudier inför slutförvar av utbränt kärnbränsle vid Studsvik. Här följer en sammanfattning ur den, som berör Tvärens uppkomst.

De flesta känner väl i dag till, att Tvären är bildat av ett meteoritnedslag. Geologer har beräknat att det inträffade för ca 460 miljoner år sedan. Det anses troligt att meteoriten hade en diameter av cirka 100 meter, hade en hastighet på 20 kilometer i sekunden och att nedslaget gav upphov till en 2 kilometer stor krater. Vidare tror man att berggrunden påverkades i ett område med en diameter av 3 kilometer.

Ett meteoritnedslag sker mycket snabbt och med stor energi. Berggrunden penetreras till ett djup ungefär lika med meteoritens diameter. En del av berggrunden vid nedslagsplatsen kastas ut medan en annan del trycks ner och ut mot sidan. Efter några sekunder bildas en instabil krater och krossat material från kratersidorna rasar ned till kratergolvet. Efter någon minut har den slutliga kratern bildats och har då en något större diameter och ett mindre djup än den ursprungliga instabila kratern. Av själva meteoriten finns inget kvar, den förångas helt vid nedslaget.

Geologisk information om Tvärenstrukturen har hämtats främst från grunda marinseismiska mätningar samt från undersökningar av de två borrhål som borrades från en flotte i Tvären. Berggrunden består huvudsakligen av kristallint urberg med en ålder av cirka 2 miljarder år. Ett undantag är den centrala delen av Tvären där det ovanpå urberget finns sedimentbergarter, liknande dem på Öland och Gotland. Djupet till urberget anges till 200 meter.

Tvären är i dag en cirkaa 14 kvadratkilometer stor fjärd där de centrala delarna har drygt 80 meters vattendjup. Min egen teori är att den otroliga skärgården i ost och sydost med de stora öarna Ringsö, Långö, Hartzö, Enskär och gyttret utanför med kobbar, holmar och skär, är ett resultat av uppkastet efter meteoritnedslaget. Anders Andersson har studerat öarna och bland annat upptäckt ”världens äldsta triangel” på Ringsö där stranden vätter mot Tvären.

Berättelser från Bälingebygden

Årgång: 23.

Redaktionen: Sören Tylstedt, Rakel Steneskog, Börja Wahlstedt och Thomas Carlweitz.

Ur innehållet: Strömstugan förr och nu, Händer i hembygden, Potatisplock, Mallrikor – marans leksaker, Spanska sjukan i Bälingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!