"Sommartid hotar folkhälsan"

Sommartid hotar folkhälsan, att permanenta den vore förödande, hävdar den växande gruppen "Normaltid alltid". En av de mest aktiva medlemmarna är Pia Lerigon, uppvuxen i Sörmland.

24 april 2019 08:40

EU slopar tidsomställningen, och medlemsländerna har nu ett par år på sig att självständigt bestämma om man ska stanna i sommar- eller normaltid. När Sverige för några veckor sedan än en gång gick över till sommartid blossade debatten kring frågan upp igen, och forskningsrapporter om ökade antal hjärtinfarkter, självmord och trafikolyckor i samband med framflyttande av klockan får mothugg av falanger som önskar ljusare kvällar året runt.

Facebookgruppen "Normaltid alltid" arbetar hårt för att öka medvetenheten bland politiker och medborgare kring farorna med att välja ständig sommartid. Egentligen, hävdar medlemmarna, handlar frågan rätt och slätt om i vilken tidszon vi vill leva. Ska vi stanna i vår normala svenska tidszon, där solen står högst på himlen klockan 12, eller ska vi byta till Östeuropas zon?

Pia Lerigon växte upp i Trosa och bor i dag i Nacka. Hon är en av tolv medlemmar som ingår i den strategigrupp som jobbar extra intensivt med föreningens hemsida, med att skriva appeller till regering och riksdag och med att samla in senaste forskningsrönen.

Pia drabbas själv hårt av tidsomställningen varje vår.

– Varje gång vi ställer om till sommartid börjar helvetet igen. Jag är nattuggla, behöver ljuset på morgonen för att vakna och mörkret på kvällen för att somna. Nu sover jag mindre och blir en levande zombie. Att byta tidszon permanent skulle innebära att jag för evigt är fast i fel dygnsrytm. Och forskningen visar att jag är långt ifrån ensam. Studier har bevisat att mänskligheten i grunden mår som bäst när tiden så att säga är den rätta.

Det är vetenskapligt belagt att antalet hjärtinfarkter ökar i samband med omställningen till sommartid varje år. De ljusare kvällarna får många att sova färre timmar, med följden att också antalet trafikolyckor och andelen psykisk ohälsa och till och med självmord ökar. I sina skrivelser visar gruppen dessutom på en amerikansk forskning som bevisar att fallen av cancer och diabetes II blir betydligt fler i tidsomställningens spår.

De ger exempel på hur andra länder resonerar, och gjort. Finland och Danmark tillhör länderna som vill återgå till normaltid. Även om "ständig sommartid" skulle ge ljusare eftermiddagar uppväger det inte den starkt negativa effekt som mörkare morgnar under vinterhalvåret skulle innebära, menar många. Ryssland vet, de har provat. År 2011 införde landet ständig sommartid, och en stor majoritet av befolkningen var nöjd. Efter tre år med mörka vintermorgnar var tonläget ett annat, man bytte till permanent normaltid och lade till två tidszoner så fler invånare i det stora landet fick en tid som stämde bättre med solen.

­– En kille i vår grupp har räknat ut att i ständig sommartid får svenska skolbarn gå till skolan i mörker två månader längre än i dag. Det kommer skolresultaten att påverkas negativt av, och barnen blir tröttare.

– Tyvärr är det många politiker som tycker vi ska ha sommartid året om. Det finns ett antal motioner i riksdagen i ämnet, men ingen om normaltid. Margot Wallström säger att Sverige ska ta hänsyn till andra länders beslut så inte Europa blir ett lapptäcke av tidszoner, men Europa är ju stort, det är inget konstigt med olika tidszoner. Bättre då att ta hänsyn till invånarnas hälsa, anser Pia Lerigon.

– Vi fortsätter kämpa för vår sak tills det officiella beslutet tas. Och tar Sverige fel beslut fortsätter vi ännu längre.

Läs mer

På webben: www.normaltid.nu

På Facebook: Normaltid Alltid

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Lie Andersson –156183