Alla utom en vill ha ett fiskeförbud i Sillen

Femton markägare kring sjön Sillen vill ha ett temporärt fiskeförbud av gös och gädda fram till midsommar. En markägare motsäger sig dock förslaget.

19 april 2018 20:00

Gruppen Rädda Sillens mångfald är en liten intresseförening som nu efterlyser ett tillfälligt fiskeförbud av gös och gädda i sjön. Skälet är att man vill rädda beståndet som gruppen anser är hotad i sjön.

– Det är ju mindre fångster av abborre, gös och gädda i år. Det har sportfiskare konstaterat efter att har fiskat i vinter. Sedan kan ju även faktorer som skarv och övergödning spela in, hävdar Viveka Larsson, Usta, en av de aktiva i gruppen Rädda Sillen.

[map type="google-maps" lat="59.00934877930789" long="17.358588762083514" zoom="11" view_type="roadmap" marker="true"]

– Förr fanns ett allmänt förbud så varför inte införa det igen för att få upp beståndet?

Även länsstyrelsen har flaggat för att ett fiskeförbud kommer allt närmare längs kusten, bland annat i Trosa - allt för att fisken ska få leka och beståndet öka.

Under maj och juni brukar gös och gädda leka. Eftersom vattentemperaturen spelar in i sammanhanget så går det inte att säga exakt när det sker.

Enligt Mats Klasson, ordförande för Gnesta fiskevårdsområde, inser de flesta sporfiskare det vilket innebär att man inte storfiskar fram till midsommar. Dessutom släpper ju sportfiskare ofta tillbaks eventuell fångst.

– Däremot är jag lite skeptisk till att införa förbud av detta slag eftersom det ofta innebär svårigheter att bevaka att reglerna följs, säger Klasson som samtidigt menar att försäljningen av fiskekort ändå innebär ett visst mått av kontrollsystem i Frösjön och Klämmingen.

Sjön Sillen ägs av de boende längs sjön, där en av de största ägarna är Anders Norström, Mälby säteri.

– Jag har fiskat i Sillen sedan barnsben och har bra grepp om det här. Jag är övertygad om att den fisk som tas upp har noll betydelse i sammanhanget. Vi har alltid fredat gösen under leken, men det handlar om två veckor i slutet av maj. Jag tycker det här förslaget är illa underbyggt.

Norström menar att det finns en generell oro för sjön på grund av skarvarna, onormala vattennivåer och vattenpest i närliggande sjöar.

– Jag har respekt för att man försöker göra så mycket man kan, men här har man dragit förhastade slutsatser.

Skulle du drabbas ekonomiskt av att inte fiska alls fram till midsommar?

– Vi säljer fisk, framför allt till en fiskhandlare i Trosa, men det är naturligtvis inte någon jätteaffär, säger Anders Norström.

Enligt Göran Lagerström i gruppen Rädda Sillens mångfald har alla markägare sagt ja till förslaget om ett temporärt fiskeförbud, som är en viktig del av ett antal andra aktiviteter som gruppen planerar att genomföra för att få bättre badkvalité och färre skarvar.

– Men vi kan naturligtvis inte tvinga någon att sluta fiska. Det är ju en frivillig åtgärd och vi vill självklart att grannsämjan ska vara fortsatt god.

Gös (Sander lucioperca)

En värmeälskade fisk som trivs i varmt och grumligt vatten. Leken sker under april–juni på leriga, sandiga, grusiga eller steniga bottnar med växtlighet på en till tre meters djup. Lek sker även i svagt rinnande vatten. Romkornen läggs i grunda lekgropar där de klibbar fast på underlaget och vaktas några dygn av hanen.

Källa: iFiske

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Ekström