F!:s toppnamn i Gnesta: "Klart Gnesta är redo för ett rosa parti"

Feministiskt Initiativ (F!) kliver nu in i valrörelsen i Gnesta när partiet ställer upp i kommunvalet.Dramapedagogen Anja Probst står överst på Gnestalistan.

11 april 2018 13:00

Drygt 3,5 procent av Gnestaborna röstade rosa i riksdagsvalet, en tydlig markering om att det finns ett intresse för en feministisk politik. När så frågan kom från centralt håll om inte partigruppen lokalt skulle ställa upp i kommunvalet så tvekade man inte.

Feministiskt Initiativ kandiderar i år till kommunfullmäktige.

– Vi vill få in ett feministiskt och intersektionellt perspektiv i politiken och uppmärksamma hur bland annat klass, kön, funktionsvariationer och etnicitet strukturellt samverkar och påverkar människors möjligheter i samhället, säger Anja Probst, partiets toppnamn i Gnesta som till vardags jobbar som dramapedagog i Gnesta. 

Hon har inte varit partipolitiskt aktiv tidigare men arbetat inom civilsamhället med internationellt bistånd, samt hållbar social och ekologiskt omställning.

– Jag har en masterexamen i barn och ungdomsvetenskap med inriktning på mänskliga rättigheter.

Kulturfrågor står högt upp på listan över prioriterade frågor inom F!. Bland annat vill partiet återinföra kulturnämnden i Gnesta kommun för att se över fördelningen mellan kultur, idrott och det övriga föreningslivet.

– Vi vill även ha ett kulturhus i Gnesta för att skapa fler mötesplatser. Kulturskolan ska vara avgiftsfri så att alla som vill kan gå där.

Generellt handlar det om att fördela ekonomiska resurser så att det blir mer jämlikt och jämställt.

Även kollektivtrafiken borde utökas med fler avgångar till och från Gnesta samt vara gratis. Allt för att gynna miljön.

– Vi kan tänka oss att samverka med alla demokratiska partier, men vi ser att vi har mycket gemensamt särskilt med V och MP i frågor som rör människor, samhälle och miljö.

Äldreomsorgen ska även förbättras, framför allt genom satsningar på personalen som bör få höjd lön och höjd status genom möjlighet till vidareutbildning och handledning under arbetstid. Partiet vill även påbörja en arbetstidsförkortning till 30 timmars vecka

Hur ska detta finansieras?

– Vi skall göra en skuggbudget utifrån den budget som kommunen redan har. Generellt handlar det om att fördela ekonomiska resurser så att det blir mer jämlikt och jämställt.

Även om kvinnofrågan är i fokus så har även miljöfrågan lyfts fram.

– Kollektivtrafiken, kulturen och arbetstiden är viktiga frågor för att kunna erbjuda varierad och attraktiv fritid och arbetsliv på landsbygden och att vara en kommun med miljömässigt hållbara mål

FI Gnesta

Anja Probst, Dramapedagog

Johan Wahlström, Managementkonsult

Kim Silow Kallenberg, Forskare och högskolelektor

Heidi Nousiainen, Ombudsman/förhandlare

Ebba Sellén, Miljökonsult

Gudrun Schyman och de andra företrädarna för partiet är redan ute och valspurtar. Torsdag 23.e augusti kommer partiledaren Gita Nabavi att kliva av tåget i Gnesta. Alla intresserade är välkomna till syjunta i Lokstallarna där man kan handarbeta, lyssna och ställa frågor om feministisk politik under mötet som drar i gång vid 19-tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa