Tydliga spår efter avverkning

Kritiska röster hörs efter Holmens Skogs avverkning runt sjön Likstammen där "meterdjupa diken kommer att synas i decennier framöver". Samtidigt menar skogsbolaget att man gjort "ett icke planerat jobb i syfte för att rädda skog- inte tjäna pengar."

19 maj 2018 19:00

Åtskilliga kubikmeter skog avverkades intill sjön Likstammen under våren men det som rört upp känslorna är framförallt körskadorna i skogen.

I områden kring Bodalen, Timmermon och Långvik så syns djupa vallgravsliknande spår efter skotare som transporterat flera vändor med timmer till avsedd plats vid annan väg. Något som kritiseras eftersom Holmens Skogsbruk ligger bakom jobbet.

– Bolaget är ju ett FSC- certifierat bolag som ska garantera att man sköter skog på ett ansvarsfullt sätt rent ekonomiskt och miljömässigt. Vad värdesätter man? undrar en av de boende i området som vill vara anonym.

Olof Lindén, ordförande i Likstammens miljövänner, anser att industrins skogshantering bör göras med större miljöhänsyn för att minska miljöpåverkan.

– i stället för att avverka vid tjällossning så kunde man ha väntat till midsommar. Då hade vi sluppit dessa härjningar som kommer synas i decennier efteråt, säger Olof LIndén som själv nyligen låtit avverka produktionsskog till förmån för ängsmark.

– Den avverkningen påbörjades under hösten för två år sedan och det syns inga spår nu efteråt. Så det går enkelt att undvika skador med planering och anpassning kring när och hur man ska utföra jobbet.

Mats Heggestad som själv är markägare i området efterlyser en dialog med Holmen Skog.

– Det är viktigt att vi har en konstruktiv dialog med industrin om transporterna i samband med avverkning för att förhindra liknande skador i framtiden, menar Mats Heggestad, markägare i området.

Johan Njunjes, områdesansvarig Holmen Skog, menar att det som varit olyckligt i sammanhanget är att under vintern har mängder av träd brutits av på grund av tung snö.

– Vi måste då förhindra massdöd i skogen när barkborren får fritt spelrum. Enligt skogsvårdslagen måste vi även åtgärda skog som ligger på marken.

– Det blev ett oplanerat jobb som drog i gång i april men det var absolut inget jobb för att tjäna pengar snarare för att förhindra skador, hävdar Njunjes.

Det är ofta sänkor och svackor i småkuperad terräng i Sörmland som försvårar arbetet, hävdar Johan Njunjes.

– Jag beklagar skadorna. Självklart ska vi åtgärda skadorna, redan på onsdag sker det jobbet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa