Aktiebolagsskolor bra för Sverige?

27 mars 2017 21:20

Replik Svar till Torbjörn Olsson (C) och Sofia Remnert (L) SN 1/4.

Min insändare om den avbrutna försäljningen av Nyköping Strand Utbildningscentrum (SN 29/3) var uppenbart förargelseväckande för ett par lokala utbildningspolitiker. Olsson tycker jag ska lägga av med skrivande av ”missunnsamma insändare” medan Remnert menar att jag inte är sanningsenlig och ärlig.

Tvisten mellan friskolebolagen Erastos AB (Nyköpings Enskilda Gymnasium), och Nyköping Strand Utbildningscentrum versus Nyköpings kommun angående ersättningar får Remnert att gå i spinn. Här faller hon på eget grepp genom att övertolka domarna i ett antal Erastos-mål. Enligt kommunjurist Wieslander (SN 31/3) har Förvaltningsrätten i Linköping här dömt till kommunens fördel i de stora avgörande frågorna angående ersättningsbelopp och beräkningsunderlag. Jag håller dock med om att kommunens tjänstemän måste skärpa sig. Likabehandling kräver god framförhållning, bättre bemötande och kontinuerlig dialog. Dags för politikerna att peka med hela handen.

Friskolor som drivs som vanliga, vinstdrivande aktiebolag debatteras livligt. Den svenska modellen på området är unik - inget OECD-land har tagit efter denna för skolaktiebolag extremt gynnsamma konstruktion. Insiktsfulla debattörer är mycket kritiska till att skattepengar tillåts berika skolbranschens riskkapitalister.

UAIN kan kanske ägna lite utbildningstid åt en genomgång och diskussion av följande:

1. Debattartikel publicerad på DN Debatt den 19 mars. ”Nej till aktiebolagsskolor är ingen höger-vänsterfråga”. Den är undertecknad av bl a Anne-­Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot (M) och Daniel Suhonen (S), chef vid fackliga idéinstitutet Katalys.

2. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) kom nyligen med en kritisk rapport kring privatiseringar – Rapporten har titeln ”Dags för omprövning”.

Lars-Eric Antonsson (S) tidigare ersättare i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Integrations­nämnden. UAIN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa