Bekämpa inflation med socialistiska företag

Ja till kapitalismen i kombination med naturliga socialistiska företag, som exempelvis statens järnvägar, skriver Gunnar Eriksson.
Ja till kapitalismen i kombination med naturliga socialistiska företag, som exempelvis statens järnvägar, skriver Gunnar Eriksson.

Insändare 8 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har jag kommit till ålders höst och kommit till medvetande om att min hjärna (flexibel till vetenskapliga rön och kritisk till ideologier och grupptryck för åsikter) är min hjärna. Men min flexibla hjärna, att vara kritisk till ideologier oavsett religiös påverkan eller politisk påverkan, står naturligtvis i motsättning till hjärnor som är statiska i sin tro.

Statiska hjärnor i all sin religiösa eller politiska tro vill inte se förändringar. Om detta har jag själv erfarenhet av i min ungdom, då jag var influerad av kommunismen som ideologi. Influerad alltså, men samtidigt kritisk. Det kritiska tog överhanden och jag kan i nutid konstatera att socialistiska ekonomiska statliga företag måste leva i symbios med kapitalismen. Tudelad ekonomisk symbios.

Dock bör statliga företag vara underordnade ekonomiska enheter än att syssla med högsta möjliga profit i det att gynna parasiterande aktieägare. Det är alltså skillnad på socialistiska företag och statskapitalistiska företag. Statskapitalistiska företag sysslar med maximal vinst, vilket är inflationsdrivande. Socialistiska företag är anti till maximal profit och är därmed bekämpande av inflation. Om detta bör vi diskutera hur ekonomisk inflation ska bekämpas.

Ja till kapitalismen i kombination med naturliga socialistiska företag, som exempelvis statens järnvägar eller eldrift. Inflation bör vi alla bekämpa med socialistiska företag, där det lämpar sig.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa