Livskraftigt jordbruk ger klimatnytta

Insändare 22 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fredrik Sjögren (M) skriver (220606) att kommunen måste minska regelkrånglet för lantbruket. Dock regleras jordbruket främst av lagar som stiftas nationellt eller på EU-nivå. Det som ligger på kommunens bord är effektiv ärendehantering, rättvis tillsyn och att skapa ett gott klimat för företagande, inte bara för lantbrukare utan alla företagare i Nyköping. 

Centerpartiet i Nyköping har redan drivit igenom en rad reformer för att underlätta för företagare, dels tillsammans med M under dåvarande Alliansen, men framför allt under nuvarande mandatperiod, tillsammans med S och MP där vi faktiskt fått ännu större gehör för lantbrukets och småföretagens behov av tydligare kontroller, förenklat avgiftssystem och bemötande vid myndighetsutövande.

Vi har medverkat till strukturerad information innan tillsyn i form av förmöten, ”Dukat bord” som erbjuds kostnadsfritt till företag som vill bygga eller utveckla. Avgift för tillsyn debiteras efter genomfört besök och vid tillsyn kommer protokollet på sikt att lämnas på plats.

Centerpartiet har även bidragit till att jordbruket i kommunen inkluderas som en naturlig del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för företagande och lantbruksföretag bjuds numera alltid in vid företagsbesök, möten om arbetskraft och annan affärsutveckling.

Att det finns förutsättningar för ett lönsamt, miljövänligt lantbruk är en av Centerpartiets viktigaste frågor. Ett livskraftigt jordbruk i kommunen skapar klimatnytta, hållbar matproduktion, skatteintäkter och genererar nya arbetstillfällen! 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Solcellsentreprenören tror på batterilagring: "Om du får strömavbrott kan du driva delar av ditt hem"

Nyköping
Solcellsentreprenören tror på batterilagring: "Om du får strömavbrott kan du driva delar av ditt hem"

Insändare: Lantbruken i Nyköping bör få minskat regelkrångel

Lantbruken i Nyköping bör få minskat regelkrångel
Ämnen du kan följa