Öppna upp panoramat mot Frösjön – Gnestas ”adelsmärke"

Insändare 19 februari 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synpunkter på de i SN 25/1 presenterade nya centrumplanerna i Gnesta.

I SN 25/1 presenterades Gnestas centrumbolags styrelses förslag till en total förändring av Gnestas centrum med tredimensionella databilder i färg samt översiktsskisser. Uppvisat förslag stänger in den öppna vyn från Stora torget. Man måste bli medveten om vilken känsla man bygger in i ett helhetsförslag. Här har skapats en mer instängd introvert känsla med alla byggnaderna runt innegårdar i form av torg. Människornas uppmärksamhet riktas därmed inåt. Förslaget har stängt panoramat mot Frösjön med denna lösning. Helt fel! I stället ska man utnyttja det fantastiska läget och saluföra panoramat – inte bygga för och innesluta.

Förslaget har alltför stora tunga huskroppar, de flesta upp till fem våningars höjd. De både skärmar in och avgränsar utåt och ger därför mer känsla av att vara någon anonym förort till Stockholm, eller för tankarna till något exploaterat hotellområde vid Medelhavet – alltså ingen uttänkt Gnestaidé. Till råga på allt blir praktbyggnaden med anor, det kungliga stationshuset undanskymd och förminskad bland kolosserna, som en undanskuffad lillebror. 

Den blyertsfärgade nya bilioteksbyggnaden påminner dessutom mest om de tunga, fula betonghus man kan se i de gamla öststaterna. Byggnaden ger snarast en dyster och opersonlig känsla. Bibliotek är ju ofta själva hjärtat i en orts centrum. Därför bör man anslå en mjukare ton på bibliotekets arkitektur för ökad trivsel.

Gnestas centrum är värd en bättre framtid som i högre grad tar till vara stildetaljer från äldre byggnader och göra teman av dem för att bevara ett mindre samhälles identitet, kontinuitet, idyll och charm. Man ska inte göra något helt annorlunda, utan igenkänningsfaktor.

Återigen, se exempelvis på hur Trosa för många år sedan byggde ut sitt bibliotek med en bevarande viktig detalj, det gamla tornet, som sedan fått representera Trosas identitet på nästan alla foton. Dessutom är den i trä för att ge känslan av den före detta fiskeorten.   


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Efter branden: Bank och apotek stängda men restaurangen öppnade snabbt

Efter branden: Bank och apotek stängda men restaurangen öppnade snabbt