Region Sörmland – stoppa stödet nu

Studiematerial som används till barn i folkbildningsverksamhet av studieförbundet Ibn Rushd. Arkivbild

Studiematerial som används till barn i folkbildningsverksamhet av studieförbundet Ibn Rushd. Arkivbild

Foto: Ibn Rushd

Insändare2024-01-09 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkbildningsrådet har nyligen (5/12 2023) granskat studieförbundet Ibn Rushd. Folkbildningsrådets granskning visar ”att det i vissa delar av verksamhet hos Ibn Rushd förekommit studiematerial som är oförenligt med både statsbidragsvillkoren och svensk lag.

Det är material som bland annat innehåller teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet. Att materialen har förekommit i verksamheten är ostridigt.” Folkbildningsrådet konstaterar att Ibn Rushd därmed har brustit i efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar.

Folkbildningsrådet konstaterar alltså efter sin granskning att Ibn Rushd brustit i efterlevnaden av de grundläggande villkoren för att erhålla statsbidrag! Trots detta vågar tydligen inte ansvariga politiker i Region Sörmland agera och stoppa flödet av skattepengarna till Ibn Rushd. Varför vågar man inte göra som till exempel regionerna Västmanland och Skåne att börja med att pausa bidragen?

Dags att även Region Sörmland inser att Ibn Rushd inte lever upp till de grundläggande villkoren att studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar.