Självförsörjningsgraden i Sverige behöver öka

Självförsörjningsgraden i Sverige behöver öka kraftigt med svenskt lantbruk och svensk mattradition, skriver Gunilla Lysell.

Självförsörjningsgraden i Sverige behöver öka kraftigt med svenskt lantbruk och svensk mattradition, skriver Gunilla Lysell.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Insändare2021-06-03 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har låg självförsörjningsgrad, vilket är värt att ta på allvar för att förebygga kommande kriser och uppmuntra svenskt lantbruk, svensk mattradition och möjligheterna att utveckla dessa. Vi har mycket inom landets gränser att ta vara på.

Coop som gammal folkrörelseorganisation tillsammans med Mersmak-redaktionen borde gå i täten för en sådan för alla invånare viktig samhällsförändring och utveckling för allas bästa.

Som 76-årig kvinna, erfaren över tid med samhällsförändringar som inte gagnar landet, miljön, djuren eller klimatet och därmed inte heller människan, ser jag Coop och Mersmak som en möjlighet och viktig kommande vägvisare till det ny/gamla Sverige. Allt det här om att inte slänga mat, återanvända, reparera och ta tillvara är gammal kunskap för oss äldre. Sådant måste återkomma i allt högre grad och slöseriet försvinna för djurens, naturens och människans möjligheter till överlevnad.

 Självförsörjningsgraden i Sverige behöver öka kraftigt med svenskt lantbruk och svensk mattradition.