Tio goda skäl att fira vegandagen i Södermanland

"Genom att delta i firandet av internationella vegandagen gör du skillnad för miljön, din hälsa och djurens välbefinnande" skriver insändarskribenten. Arkivbild
"Genom att delta i firandet av internationella vegandagen gör du skillnad för miljön, din hälsa och djurens välbefinnande" skriver insändarskribenten. Arkivbild

Insändare 1 november 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 1 november är det internationella vegandagen, en dag som uppmärksammar fördelarna med en växtbaserad kost runt om i världen. Jag uppmanar privatpersoner, skolkök och restauranger i Södermanland att fira denna dag genom att laga läcker växtbaserad mat. Här är tio goda skäl:

1. Hungerbekämpning: Betesmarker och foderodling förbrukar enorma landytor. Vegansk kost kräver betydligt mindre mark, vilket minskar livsmedelspriserna och hungern i världen.

2. Klimatåtgärder: Djuruppfödning orsakar betydande växthusgasutsläpp i form av metan, koldioxid och lustgas. 

3. Miljöskydd: FN slår fast att djurhållningen är en av de två eller tre största orsakerna till de allvarligaste miljöproblemen, på alla nivåer från lokala till globala. Den orsakar bland annat markförstöring, luftföroreningar, vattenbrist och vattenföroreningar.

4. Biodiversitet: Vilda djur trängs undan av lantbruksdjur och människor. Bara 4 procent av däggdjurens biomassa utgörs av vilda däggdjur.

5. Östersjöns övergödning: Jordbruket är en stor källa till kväve- och fosforutsläpp i Östersjön. Animaliska produkter är huvudproblemet, eftersom 70 procent av det som odlas i Sverige används som djurfoder.

6. Cancerförebyggande: En växtbaserad kost minskar risken för vissa cancerformer, särskilt mag-tarmcancer.

7. Hjärt-kärlhälsa: En växtbaserad kost med lite mättat fett minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt och stroke.

8. Antibiotikaresistens: Djurproduktionen förbrukar en stor del av världens antibiotika, vilket bidrar till ökad antibiotikaresistens.

9. Zoonoser och virus: Djurindustrin är en grogrund för zoonotiska sjukdomar, som utgör ett hot mot människors hälsa.

10. Djurens rättigheter: Att stänga in och döda försvarslösa djur är oetiskt och grymt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa