65-plussare får ut mer av Allmänna arvsfonden

Hans Andersson, allmänna arvsfonden, ser med spänning fram enot nya projektansökningar från orgnaisationer i Sörmland.

Hans Andersson, allmänna arvsfonden, ser med spänning fram enot nya projektansökningar från orgnaisationer i Sörmland.

Foto: TT/Allmänna arvsfonden

Insändare2021-07-02 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 26 maj beslutade riksdagen att Allmänna arvsfonden har en ny målgrupp. Från och med den 1 juli i år kan fonden finansiera utvecklingsprojekt med och för personer som är 65 år och äldre. Det ger ideella organisationer i Sörmland ökade möjligheter att utveckla sina idéer om verksamheter, metoder och arbetssätt. Även att få nya lokaler och anläggningar finansierade.

För drygt femtio år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden, vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag som beslutat om den nya målgruppen. Tajmingen kunde (tyvärr) knappast vara bättre. Jag tänker på de prövningar vi alla, men inte minst äldre personer, fått utstå under den pågående pandemin.

Det är angeläget att ni som är engagerade i föreningslivet i Sörmland tar er en funderare över vad den här nya och förbättrade möjligheten kan innebära. Vad kan ni göra för att förbättra tillvaron för äldre?

Allmänna arvsfonden är en möjliggörare. Det fonden kommer att kunna möjliggöra när det gäller målgruppen äldre är att finansiera utvecklingsprojekt som vill lösa problem som en betydande andel av målgruppen möter. Det kan handla om ensamhet, hinder för delaktighet och inflytande eller försämrad hälsa. Men, alla projekt behöver ju inte utgå från ett problem. Ett arvsfondsprojekt kan lika gärna handla om att ta tillvara möjligheter som finns, till exempel att bygga om en lokal för att kunna bedriva en verksamhet som inte finns på den orten i dag.

Orsaken att riksdagen har beslutat att lägga till målgruppen äldre personer är att det finns tillräckliga resurser i fonden för den utökningen. Förra året satsades nästan 800 miljoner kronor i över 400 projekt runt om i landet. Min bedömning är att Allmänna arvsfonden kommer att kunna finansiera projekt i än större omfattning de kommande åren.

Men, det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 126 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Blekinge som fick 16 kronor per invånare. Under 2020 betalade fonden ut totalt 12 miljoner kronor till projekt i Sörmland riktade mot barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden ser med spänning fram emot nya projektansökningar från organisationer i Sörmland. Och det gäller projekt som riktar sig till fondens alla fyra målgrupper!