77 medborgarförslag faller i glömska

Insändare 24 mars 2023 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På kommunstyrelsens i Nyköping sammanträde 20/3 har majoriteten åter visat sitt förakt för demokratin genom att utan vidare åtgärder lägga 27 motioner och 77 medborgarförslag, som inte har behandlats under de senaste åren, "till handlingarna". Det betyder att förslag från oppositionen och från medborgarna som legat obesvarade under lång tid, i vissa fall 5-7 år, skickas tillbaka till fortsatt glömska.

Tanken bakom reglerna om motioner och medborgarförslag var ju enligt kommunallagen och dess förarbeten, att ge såväl partier i opposition som kommuninnevånarna möjligheter att påverka kommunens politik. De skulle därför behandlas skyndsamt eller i normala fall inom ett år. Här i Nyköping har styret i stället samlat ihop ett berg om 104 förslag som, i brist på utredning och analys, sannolikt aldrig kommer att kunna realiseras oavsett om förslagen i sig var bra när de lades. Detta visar på ett märkligt ointresse för alternativa tankar och impulser av samma slag som ledde fram till den totala felsatsningen på 80 miljoner kronor för ridhuset. 

Man tror sig alltid veta bäst själv!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa