Alla borde kunna söka uppdraget som röstmottagare

Varför vill inte övriga partier ge alla Nyköpingsbor möjligheten att söka till röstmottagare inför nästa val?
Skriver Thom Zetterström (SD).

Varför vill inte övriga partier ge alla Nyköpingsbor möjligheten att söka till röstmottagare inför nästa val? Skriver Thom Zetterström (SD).

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-03-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, ordna vallokaler och se till att det finns valmaterial vid allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar.

Arbetet med att rekrytera röstmottagare sker idag av valkansliet på delegation från valnämnden.
För att bli röstmottagare i Nyköping måste du antingen ha arbetat som röstmottagare under tidigare val eller ha tillgång till Nyköpings intranät.
SD tycker att detta är ett demokratiunderskott som inte ger Nyköpingborna samma möjlighet att kunna söka sig till uppdraget. I andra kommuner har man en mer öppen process.
Tex: Lidingö stad: https://lidingo.jobbaival.se/

Efterspelet som följde de allmänna valen 2018 med rekord i anmälningar om valfusk till Riksenheten om korruption samt stark kritik från utländska valobservatörer inbjudna av SILC (Svenskt internationellt liberalt centrum) har medfört ett naggat förtroende till de allmänna valen bland medborgare. Detta är ett stort hot mot demokratin om väljarna inte känner förtroende för det svenska valsystemet. 

SD vill vända denna utveckling genom att involvera fler i arbetet med de allmänna valen och föreslog därför att ansvariga skulle omarbeta rekryteringsprocessen likt Lidingö så att fler medborgare ges möjlighet att kunna söka uppdraget som röstmottagare i Nyköpings kommun. Tyvärr ville inget annat parti stödja detta förslag.

Varför vill inte övriga partier ge alla Nyköpingsbor möjligheten att söka till röstmottagare inför nästa val?