"Alla barn kommer att få mat och bli mätta i skolan"

Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD), Dagmara Mandrela (SD) och Dag Bergentoft (M) har skrivit en insändare om skolmat. Arkivbild

Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD), Dagmara Mandrela (SD) och Dag Bergentoft (M) har skrivit en insändare om skolmat. Arkivbild

Foto: Peter Alexis

Insändare2024-02-20 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lisa Fogel, SSU Oxelösund, skriver i SN att hon är besviken på att den politiska majoriteten inte satsar på barnen i skolan och får välja på två rätter i skolan.

Det är ekonomiskt tufft för kommunen under 2024 med beräknat underskott på 14,5 miljoner och även mycket tufft under 2025.

Under 2024 har alla politiska nämnder/förvaltningar fått besparingskrav med 1,85% procent av sin totala rambudget. Lisa som är insatt, vet är utbildningsnämnden/skolan undantagen från den besparingen, på drygt 6 miljoner under 2024, då vi vill fortsätta satsa på barnen i skolan. 

Alla barn kommer att få mat och bli mätta i skolan. Den som önskar vegetarisk mat får den möjligheten. Den som har specialkost berörs inte.

Den 31 maj 2023 beslutade kommunstyrelsen om olika besparingsförslag inför 2024. Maten var en punkt av många. Kommunstyrelsen gick igenom dessa punkter och det fanns en enighet bland ledamöterna när vi fattade beslutet. I kommunstyrelsen ingår oppositionen (S, V, C). Socialdemokraterna har tre ledamöter med bland annat oppositionsrådet som dessutom 2:e vice ordförande.