Allhelgonakören har gått i graven

I Allhelgonakyrkan i Nyköping har Allhelgonakören gett många konserter genom åren. Arkivfoto

I Allhelgonakyrkan i Nyköping har Allhelgonakören gett många konserter genom åren. Arkivfoto

Foto: Sandra Nordin

Insändare2023-03-23 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har gått nu flera år sedan Nyköpings Allhelgonakören kunde fira sitt hundraårsjubileum. Det var en kör, som har fått se många kända kantorer komma och gå under sina år. En kör som har haft sin högtid under ledning av Åke Kullnes och Bengt Fridén. En kör som församlingsbor kunde njuta av i högmässorna mest i Allhelgonakyrkan, men som medverkade i många konserter, där även icke kyrkliga Nyköpingsbor kunde lyssna på stora körverk. Bachs, Händels och Haydns oratorier stod i körens repertoar liksom Mozarts och Faurés Requiem, för att nämna några storverk. Från gudstjänsternas besöksstatistik kunde man tydligt utläsa, när kören medverkade i högmässan.

Men Allhelgonakören var mer än en samling fritidssångare. Den var ursprungligen också en institution med en hög grad självadministration med styrelse, körkassa och medbestämmande vid repertoar. Kören var en aktiv organisation och spelade en central roll i vardagslivet hos många sångare. Den organiserade körresor, körbesök på andra orter och fester, för många medlemmar var kören angöringshamn i en annars böljande och krävande omvärld. Körsångarna rättade sin tid och sin övriga fritid efter den repetitions- och uppsjungningsplan som gjordes för kören, och som ofta påverkade deras familjeliv. Och sinsemellan var de vänner för livet.

Och så ändrades allt med ett mail på sommaren 2022: 

”Varmt välkomna till en ny termin med kören som nu heter ” Nyköpings kyrkokör” och som kommer att ledas av mej, (namn på den nya körledaren)”.

Inte mer information, ingen diskussion, ingen annan förklaring än ”…. som nu heter ’Nyköpings kyrkokör’ ”. Man skulle ha förväntat sig mera empati, mera själavård av en kyrklig organisation, en informationskväll och en prästledd diskussion för att förankra namnbyte på en sångarskara som till stor del har medverkat i flera årtionden i kören, med upp till 20 uppträdanden per år. Med ett ynkligt mailmeddelande lade man ner en institution. Några har valt att sluta, ett gäng som inte fallit för 70-årsstrecket har värvats över till annan kör inom Nyköpings församling. Det fanns inte ens gravöl. Skulle det ha hänt i ett företag, skulle det ha tagit hus i helsike.