Alliansen vill dämpa befolkningstillväxten

"Vi vill ha årliga å-rensningar och muddring av farleder"skriver insändarskribenten.
"Vi vill ha årliga å-rensningar och muddring av farleder"skriver insändarskribenten.

Insändare 2 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varsam befolkningstillväxt och trivsam närmiljö i Trosa kommun. Allians för Trosa kommun (M, C, L och KD) vill se en sparsam tillväxt med prioritering av småskalig bebyggelse och vi vill slå vakt om grönområden.

Vi vill prioritera trivsamma och trygga offentliga miljöer med god tillgänglighet till rekreation och friluftsliv. Tillväxt skapar goda förutsättningar för såväl kommunens ekonomi som verksamhet och den är också viktig för vårt lokala näringsliv. Vi har låg arbetslöshet, stabil ekonomi och ett rikt utbud av handel, restauranger och kaféer. Det vi vill slå vakt om. De senaste åren har tillväxten varit mellan 3 och 4 procent. Den vill vi dämpa till cirka 2 procent.

Det motsvarar ungefär 300 invånare per år i kommunen som helhet. Vi vill se fortsatt utveckling av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice. Vi vill iordningställa scenparken i Vagnhärad med bland annat belyst å-promenad och en ny gångbro över ån.

Vi vill ha årliga å-rensningar och muddring av farleder och hamnområden samt vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden och förstärka möjligheterna även för funktionsnedsatta att nå vattnet genom bryggor och gångstråk. I Trosa vill vi utveckla Hamnängen med gångstråk, aktivitetsyta och planteringar samt rusta upp Edanö gård och tillgängliggöra området för rekreation.

Vi vill underlätta för friluftslivet genom förbättring av skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båttilläggningsplatser och kulturminnen. Vi vill bevara jordbruksmark för att värna lokal livsmedelsproduktion.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa