Är jag en riktig svensk – eller behövs utbildning

Sverigedemokraterna ska om de får makten etablera ”Sverigecenter” i utvalda bostadsorter. Jag förbereder mig nu för utbildning på ”Sverigecenter” då jag dagligen väljer icke svensk mat, musik, sporter och uppskattar utländsk konst, vin och klär mig i jeans. Älskar Sverige, skriver tecknaren Tommy Andersson.

Sverigedemokraterna ska om de får makten etablera ”Sverigecenter” i utvalda bostadsorter. Jag förbereder mig nu för utbildning på ”Sverigecenter” då jag dagligen väljer icke svensk mat, musik, sporter och uppskattar utländsk konst, vin och klär mig i jeans. Älskar Sverige, skriver tecknaren Tommy Andersson.

Foto: Tommy Andersson

Insändare2022-09-08 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna ska om de får makten etablera ”Sverigecenter” i utvalda bostadsorter. Det skall anställas ”kulturlotsar” för samordning av kulturinsatser för ökad estetisk hållbarhet och kulturell planering i samhällsbyggnaden.

Sverigedemokraternas sammanhållningspolitiska inriktningsprogram vill stärka banden till Sveriges kulturella arv och identitet och förordar en nationell kulturkanon i landets skolor som kan innehålla exempelvis muntlig tradition i form av sagor, sägner och språk, såväl som konst, mattraditioner eller traditionella sporter och spel.

Jag förbereder mig nu för utbildning på ”Sverigecenter” då jag dagligen väljer icke svensk mat, musik, sporter och uppskattar utländsk konst, vin och klär mig i jeans. Älskar Sverige.