Är man tondöva på Migrationsverket?

Är man tondöva på Migrationsverket? Skriver Johan Lundgren, präst och Lars-Olof Holmberg, ordf. EFS Missionsförening.
Oppebykyrkan.
Är man tondöva på Migrationsverket? Skriver Johan Lundgren, präst och Lars-Olof Holmberg, ordf. EFS Missionsförening. Oppebykyrkan.

Insändare 1 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har sedan två år tillbaka regelbunden kontakt med ett par, Mehdi och Maryam, från Iran som varit i Sverige sedan 2012. De har sedan de kom till Sverige konverterat från islam till kristendom och lät döpa sig 1 januari 2015. Allt sedan dess har de på olika sätt praktiserat sin kristna tro, deltagit i gudstjänster och annan undervisning, tagit emot nattvarden mm. Vi redogjorde för deras livsberättelse i ett nummer av församlingens tidning Avtryck i våras. De har också uppmärksammats av andra medier som Dagen, Inblick, tidningen Ljusnan mm.

Trots intyg från Nyköpings församling och andra bevis som styrker deras berättelse och starka kristna övertygelse har Migrationsverket beslutat att avslå deras ansökan om att få stanna i Sverige. I Iran är det förenat med dödsstraff att konvertera från islam till kristendom. Vi frågar oss hur de tänker? Förstår man inte konsekvenserna av sitt beslut?

Här har vi att göra med ett ungt par som på egen hand lärt sig svenska, som har skaffat arbete och inkomst, och vill inget hellre än bli en del av det svenska samhället och aktiva medlemmar i Svenska kyrkan. Hur kan vi neka dem denna rätt? De har inget liv eller framtid att vända tillbaka till i Iran. Det enda de kan vänta sig möta där är tortyr och död. De kristna martyrerna i Mellanöstern har de senaste åren varit många. Iran har enligt organisationen Open doors rankats som ett av de länder där det är svårast att leva som kristen. 

Vi hoppas nu att Migrationsdomstolen, dit beslutet kommer att överklagas, tar sitt förnuft till fånga och ändrar Migrationsverkets beslut så att de får stanna Sverige. 

Ämnen du kan följa