Avslutning på vallarna – 75-årig tradition

Skolavslutning på vallarna anno 2018.

Skolavslutning på vallarna anno 2018.

Foto: Sandra Nordin

Insändare2023-02-21 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Få Nyköpingsbor har väl undgått att årets skolavslutning inte kommer att hållas på vallarna. Utbildningschefen Peter Ekdahl framför, i media och på stadshustrappan den 16/2, att traditionen skall ersättas med lokala arrangemang på respektive skola. Det formella beslutet om avslutningar ligger hos respektive rektor. Enligt Ekdahl har han rektorernas uppdrag att meddela det gemensamma beslutet om avslutningen. Han säger också att det är upp till varje rektor att besluta att ha avslutning på vallarna om någon skola föredrar det arrangemanget.

Argumentet till att ändra den cirka 75-åriga traditionen är att några få elever av olika orsaker inte kan delta i större sociala sammanhang. Jag har själv arbetat som rektor i den svenska skolan i 30 år. I skolans uppdrag har alltid varit att eleverna ska förberedas för samhällets olika sociala situationer. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få träna även i situationer som går utanför den egna skolans väggar. Speciella arrangemang för elever med särskilda behov är vardag för våra lärare. Arrangemangen kring dessa elever pågår säkert redan under veckans alla dagar. En gemensam avslutning är också en att dela med sig av en gemensam tradition för nyinvandrade elever kring ett gemensamt uppnått mål.

Dags för er rektorer att tänka till och ge eran skolchef uppdraget att ändra ett beslut som kan leda till att en gammal fin gemensam Nyköpingstradition kan gå i graven. Traditionen är så inarbetad i Nyköpingsbornas medvetande att det i det närmaste kan ses som ”av hävd”.