"Båktorp skola måste få vara kvar"

"Båktorp skola måste få vara kvar. För våra barns skull, de har lidit tillräckligt" skriver insändarskribenten.

"Båktorp skola måste få vara kvar. För våra barns skull, de har lidit tillräckligt" skriver insändarskribenten.

Foto: Alex Rodriguez

Insändare2024-03-20 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vår dotter började på Båktorp skola var hon ”skolskadad” från den kommunala skolan hon gått på. Där de pressade in för många barn i stora klasser, lärare och resurser byttes ofta ut, stökigt och svårt att koncentrera sig. För de barn som inte klarar av att lära i stora sammanhang, som behöver lära känna sina lärare för att få trygghet, fungerar inte den kommunala skolmodellen.

Det finns ingen skola som fungerar för de lugna tysta eleverna. De som inte hörs och syns, de blir istället hemma med skolångest och dåligt mående. De får inte den hjälpen de har rätt till eftersom de inte märks eller stör. Vi har fått kämpa så hårt för att få stöd för vårt barn, men som blivit sviken av skolan gång på gång.

När vi kom till Båktorp skola öppnades en ny värld för både oss föräldrar och vår dotter. Här anpassar vi för eleverna sa rektor Cecilia. Det var ord som vi aldrig hört förr i den kommunala skolan där vi haft möten efter möten med åtgärdsprogram och anpassningar som inte efterföljdes av skolan. BUP ville medicinera bort en otrygg skolgång. En kommunal skola och ledning som bara skylde ifrån sig och la över ansvaret på alla andra förutom skolan själv.

På Båktorp blev det precis tvärtom! Där anpassade de efter vår dotter. De tog tid på sig att lära känna henne och få henne att känna sig trygg. De har lyft och stöttat henne. Hon undervisas i litet sammanhang där hon har chans att kunna plugga sig till bra betyg. Men det viktigaste är att hon mår bra och trivs på skolan. Vi har alltid haft en väldigt bra dialog med både lärare och rektor på Båktorp sen dag ett. Utan Båktorp skola skulle hon inte få någon utbildning och säkerligen vara hemmasittare.

Vi känner oss väldigt skeptiska till att kommunen skulle klara av att ta hand om alla elever på ett lika bra och anpassat vis. Kommunen har ju redan misslyckats.