Bedrövlig skötsel av våra fornminnen

Hällristningarna i Oppeby är ett av alla fornminnen i trakten. Arkivfoto

Hällristningarna i Oppeby är ett av alla fornminnen i trakten. Arkivfoto

Foto: K-G Z Fougstedt

Insändare2023-08-12 06:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2015 överlät Riksantikvarieämbetet skötseln av rikets fornminnen till länsstyrelserna. Sedan dess är det bara utför. I alla fall här i Sörmland.

Det är bedrövligt att se den ena platsen efter den andra som saknar skyltar och finns det skylt så är den ofta oläslig på grund av väder och vind. Det är oansvarigt av bestämmande att inte bry sig om vårt kulturarv både för den lokala befolkningen och besökare. Folk från andra länder undrar vad vi håller på med när vi inte sköter detta.

Här i Sörmland har vi en mycket rik tillgång gällande runstenar, gravhögar från olika tidsepoker, fornborgar, bronsåldersrösen med mera. För folkupplysning och skolundervisning och besöksnäringen så är det en skam att det här inte får medel att förbättras! Uppmanar nu landshövding Beatrice Ask att verkligen se över helheten på Sörmlands fornminnen och se till att resurser kommer till att förbättra och förstärka skyltning och skötsel!

Sörmlands besöksnäring skulle onekligen öka om det här kommer till stånd och känslan för hembygden och det sörmländska landskapet med sin mycket intressanta historik få en ny dager!

Den tidigare länsantikvarien Ivar Schnell som betytt oerhört mycket för Sörmland historia och dokumentation skulle applådera i sin himmel.