Biomassa lösningen på elbristen

Insändare 25 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kunde nyligen höra Sveriges nya energiminister Khashayar Farmanbar bli intervjuad i TV2:s program Agenda. Som vanligt talades endast om sol, vind, vatten och kärnkraft. Det verkar som om svenska politiker och journalister är dåligt informerade om det faktum att biomassa är den viktigaste energikällan i Sverige och att Sveriges problem med brist på reglerbar elproduktion lätt skulle kunna lösas genom effektivisering och utbyggnad av elproduktion med biomassa. 

Genom att ersätta de nedlagda kärnkraftsverken med nya kraftverk på samma platser som producerar el med BTC-teknik (Biomass-fired TopCycle) så skulle Sverige snabbt kunna få tillgång till mer reglerbar och billig el. BTC-teknik bygger på svensk forskning. Elproduktion med denna teknik är koldioxidneutral. Kombinerar man denna teknik med koldioxidinfångning blir denna elproduktion koldioxidpositiv (d.v.s, den bidrar till att minska koldioxidhalten i atmosfären).

De svenska bristerna i elförsörjningen är självförvållade av de som suttit och sitter vid makten. Och genom att halsstarrigt försvara sina positioner vad gäller för eller emot sol-, vind- och kärnkraft istället för att ta till sig ny teknik så permanentar de problemen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa