Björkars ”vara eller icke vara” i Nyköping

Björkarna på Ringvägen bildar som en allé. Men nu ska flera av dem bort.
Björkarna på Ringvägen bildar som en allé. Men nu ska flera av dem bort.

Insändare 5 september 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett tiotal björkar vill man ta ner utmed Ringvägen i Nyköping för att inte riskera att de faller ned vid kommande ledningsarbeten. Finns det inte andra lösningar? Kan man inte staga dem med rep eller wire?

Björkarna pryder Ringvägen och är mycket viktiga för miljön. De binder koldioxid och är det träd som har störst upptag av vatten (minst 300 liter per dygn). Är man inte medveten om nutida miljöproblem?

Dit hör också mastodontbyggnationen med höga, tättliggande hus till exempel kvarteret Brädgården intill Ringvägen. Man förtätar på bekostnad av småskalighet och skapar därigenom problem såsom ökad biltrafik med trängsel och föroreningar i innerstan. Dessutom förstör man det som har varit utmärkande för vår stad – nämligen småstadskaraktären. När får vi en stadsarkitekt?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa