Borde Brandholmens reningsverk flyttas?

"Som beslutet nu är taget bygger kommunen fast sig på Brandholmen i många år framöver" skriver insändarskribenten. Arkivfoto

"Som beslutet nu är taget bygger kommunen fast sig på Brandholmen i många år framöver" skriver insändarskribenten. Arkivfoto

Foto: Sandra Nordin

Insändare2023-03-10 07:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske borde Nyköpings kommun följa exemplen från flera andra städer och flytta det centrala reningsverket, nu när chansen finns.

Nyköpings kommunstyrelse är oenig om vad som krävs för att få Brandholmens avloppsreningsverk i fungerande skick enligt SN (230201). KS-ordförande Urban Granström (S) citeras om vad som behöver bytas. – Det handlar om egentligen allt utom stommen.

När det nu visar att en mångmiljonsatsning ska till är det kanske dags att fråga om nuvarande plats är den mest lämpliga? När verket började byggas på femtiotalet var området i stort sett obebyggt. Recipienten Mellanfjärden var sedan länge svårt förorenad eftersom allt avlopp ändå rann rakt ut i Stadsfjärden via Kila- och Nyköpingsåarna. 
Idag har bostäder vuxit upp längs våra stränder och fler blir det enligt översiktsplanen.

Som beslutet nu är taget bygger kommunen fast sig på Brandholmen i många år framöver. Behandlat avloppsvatten från reningsverket fortsätter ut i Mellanfjärden och säkerhets- och miljöreglerna runt verket består. 
Samtidigt finns Oxelösunds avloppsreningsverk knappt en mil bort. Sannolikt behöver även det förbättras när nya utsläppskrav från länsstyrelsen och EU ställs i framtiden.

Förtroendevalda i kommunerna Oxelösund och Nyköping säkerställde tillsammans en suverän lösning för dricksvattenförsörjningen på 1950-talet genom att bilda NOVF (Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund). Förhoppningsvis kan dagens båda politiska ledningar se fördelar med en liknande gemensam organisation för framtidens avloppshantering i regionen.