Bostäder viktigt för en levande landsbygd

Nävekvarn, med sin härliga skärgård, är en av platserna som Lars Waern tycker att Nyköpings kommun borde satsa mer på för att få en levande landsbygd.

Nävekvarn, med sin härliga skärgård, är en av platserna som Lars Waern tycker att Nyköpings kommun borde satsa mer på för att få en levande landsbygd.

Foto: Magnus Andersson

Insändare2019-10-01 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan vi behålla vår hållbara landsbygd? Efter de diskussioner och enkäter som genomförts under 2019 i strävan att skapa underlag för en serviceplan för kommunens landsbygd har många positiva förslag framförts.

I de flesta småorter finns relativt bra service som många människor anpassar sig till. Problemet är att människor vill ha det ännu bättre och flyttar därför från landsbygden för att åtnjuta storstadens omfattande fina service. Risker som då uppstår är att kommunen, som har ont om pengar, drar ner på servicen såsom skola, vård, omsorg och kommunikationer på landsbygden. 

En risk är att fastigheter som säljs av bofasta köps av fritidsboende, men då måste ny bebyggelse skapas så att de som verkligen vill bosätta sig på landsbygden också kan hitta exempelvis kommunala tomter att bygga på eller lämpliga hyreslägenheter. Eftersträvansvärt är att barnfamiljer flyttar till landsbygden för att komma nära naturen och på så sätt tillgodogöra sig klimatet på ett naturligt och positivt sätt. 

En hållbar landsbygd med skola, vård, omsorg och kommunikationer för alla åldrar samt ett omfattande och utvecklande näringsliv är ett framgångsrecept för en levande landsbygd.

Landsbygden, såväl i Runtuna/Aspa och Husby/Oppunda med sina fantastiska natursköna områden, som Buskhyttan och Nävekvarn med en härlig skärgård, är viktiga områden att satsa på för Nyköpings kommun. Förhoppningsvis gör kommunledningen sådana prioriteringar vid sidan av storsatsningen Ostlänken. Bostadsbyggande och näringslivssatsningar är väsentliga för en hållbar levande landsbygd.