Covid och semestrar påverkade ambulanssjukvården

Insändare 12 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare Indragna resurser påverkar ambulanserna.

Under sommarmånaderna påverkas hela den sörmländska hälso- och sjukvården, så också ambulanssjukvården, då en tredjedel av våra medarbetare under juni till augusti har sin välförtjänta semester. Dessutom händer det att de som är i tjänst blir sjuka eller är föräldralediga. Under sommaren var vi extra hårt drabbade av frånvaro på grund av bland annat covid. 

Vi har då detta inträffat valt att inte bryta medarbetares semestrar då vi ogärna vill göra detta ur arbetsmiljöperspektiv. Vid dessa tillfällen har vi mött det akuta behovet av medarbetare på annat sätt. Med färre medarbetare i tjänst blir följden såklart att vi inte kan bemanna våra fordon på samma sätt. Larmcentralen har därför förflyttat dem för att vara så strategiskt utplacerade som möjligt. Under juli var våra responstider sämre än målsättningen i hela länet, detta har förbättrats under augusti. Det handlar dock inte om indragna resurser utan om att det under sommaren alltid blir en förändring i verksamheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa