Dags för prisstopp på livsmedel

Insändare 25 mars 2023 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På 70-talet införde man prisstopp, och jag såg inget negativt i det! Jag jobbade då i grossistbranschen i ett livsmedelsföretag.

Med nuvarande kalkylmetoder med procentuell höjning i tre led tjänar fabrikanter, grossister och detaljister inom livsmedel på prishöjningarna då råvarorna går upp. Förlorare är konsumenterna. En prishöjning i råvaruledet på 10 kronor kan i värsta fall bli uppemot 20 kronor i slutledet till konsument. Fabrikanter, grossister och detaljister – ta ert ansvar! Det finns alltid dessutom besparingar att göra i varje företag och i alla led.

Vi måste stoppa inflationen, procent på procent i tre led skapar en ond spiral. Procenträkning är ett problem som gynnar företag och missgynnar konsumenterna. Hög tid att börja tänka även i kronor och inte endast i procent! Konsumenten ska inte ta hela bördan!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa