Därför byggdes senaste rondellen

Insändare 13 januari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Senaste rondellen – till vilken nytta”.

Kommunen är väl medveten om att förändringar i gatumiljön ofta upplevs som besvärliga till en början innan trafikanterna har vant sig. Oxelösunds kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsarbete. Ambitionen är primärt att åtgärda platser som upplevs som otrygga för oskyddade trafikanter.

Infarten till Björntorp har varit en sådan plats. Verksamheten vid Björntorps äldreboende har utökats och antalet fotgängare och cyklister som ska ta sig dit och därifrån ökar. Därför har en ny rondell byggts i korsningen. Ombyggnationen till rondell är alltså inte till för de som kör bil. Den är till för att i första hand skydda de som inte kör bil genom att skapa en lugnare och tryggare trafiksituation. Tyvärr så har inte målning av linjemarkeringar kunna genomföras på grund av årstiden, men detta och tydligare skyltning kommer komma på plats snarast möjligt.

Information om kommunens arbeten på våra gator finns alltid på www.oxelosund.se.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa