De flesta partier har svaga klimatmål

Insändare 23 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den globala uppvärmningen och klimatet är utan tvekan en av vår tids största utmaningar. Om Sverige ska kunna minska utsläppen och klara Paris-avtalets 1,5 gradersmål, så krävs det en vass klimatpolitik.

Naturskyddsföreningen har granskat de åtta riksdagspartierna inför höstens val. De fick ta ställning till 22 olika förslag rörande klimat och miljö. Trots klimatkrisens allvar ville de största partierna bara stötta en mindre andel av föreslagen. Miljöpolitiken hos de stora partierna rankades som svag av Naturskyddsföreningen. 

Endast Miljöpartiet ställde sig bakom alla 22 förslagen.

Även lokalt i Nyköping vill MP driva en skarp klimatpolitik.
Vi har 17 förslag som ska bidra till att Nyköping når netto nollutsläpp till 2035. Vi vill locka fler till gång, cykeltrafik och kollektivtrafik, men även underlätta för etablering av laddplatser för elbilar. Vi hoppas även bidra till elektrifiering av landsortbussarna som rullar i kommunen. Vår politik rymmer förslag som resurshushållning och biologisk mångfald, vilket också ska gynna klimatet.

MP Nyköping är beredda att göra vad vi kan på det lokala planet för att nå nollutsläpp i kommunen. Men det krävs också partier i rikspolitiken som skärper klimatmålen ordentligt, för att snabbt reducera utsläppen inom transporter, energi, och industri.

Så valet är inte svårt, om du tar klimatutmaningarna på allvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa