Demokratin behöver försvaras – kontinuerligt

Insändare2021-04-21 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Lars Blomqvist SN 15/4.

Tack för din reflektion. Demokrati är något värdefullt som behöver försvaras. Kontinuerligt. När ett politiskt parti, utöver att sprida tvivelaktiga ”sanningar” lägger motioner med innehåll som betyder inskränkningar och minskad öppenhet då förbehåller jag mig rätten att bli orolig. Om samma parti därutöver blir mer och mer tongivande i debatten och dess inställning blir normaliserad då anser jag det vara viktigt med reaktion. Det finns trots allt skäl till varför detta parti vill inskränka möjlighet till folkbildning, kritiskt granskande journalister, möta oliktänkande med odemokratiska metoder. Okunskap är grogrund för demokratins ifrågasättande och en fara för samhällsutvecklingen, ökade klyftor och ökad främlingsfientlighet. 

Jag tror inte att frågan "varför lär ni er aldrig" är relevant. Historien, och samtiden, har flertalet exempel på hur det kan gå när insikt och kunskap övertrumfas av populism. När tystnaden banar väg för det otänkbara. Har vi inte lärt oss det?