Det är skillnad på kol och kol

Insändare 1 augusti 2022 07:28
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Atmosfären gör inte skillnad på koldioxid från fossila eller biologiska drivmedel. Men för miljön gör det stor skillnad. Kol inlagrat i biomassa frigörs till atmosfären vare sig det sker i någon form av energiutnyttjande eller genom att det bryts ner av olika levande varelser till exempel maskar, mikroorganismer eller dylikt. Ett exempel är när vi människor äter kolet i en vetebulle, andas syre och utnyttjar energin i form av kol i bullen för en promenad och sedan andas ut koldioxid. Nya veteplantor använder koldioxiden vi andas ut för att bilda nytt kol i fotosyntesen med solen som energikälla. Kolets kretslopp.

Denna process med inlagring av kol och nedbrytning till energi fortgår vare sig vi vill eller inte, vare sig vi utnyttjar den för energiproduktion eller inte. Problemet är att vi under en längre tid, och tyvärr accelererande, plockar upp fossilt kol ur jordens inre, utnyttjar det för energi och därmed ökar den tillgängliga mängden kol i atmosfären. Således är det alltså skillnad på kol och kol och vår strävan måste vara att minska tillförseln av nytt kol till atmosfären. 

Bara för att något heter naturgas så är det inte mer naturligt än något annat. Naturgas är förenklat olja i gasform, det vill säga kol som vi plockar upp ur jordens inre och tillför atmosfären. Inte långsiktigt hållbart.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Ledare: Partierna behöver samla sig till krissamtal

Partierna behöver samla sig till krissamtal

Ledare: Se till att kraftvärmen slipper en dålig skatt

Se till att kraftvärmen slipper en dålig skatt