Det görs för äldreomsorgen i Oxelösund

Katarina Berg, Moderaterna, är en av insändarskribenterna. Arkivbild

Katarina Berg, Moderaterna, är en av insändarskribenterna. Arkivbild

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2024-06-11 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I sociala media kan vi läsa att (S) i Oxelösund undrar vad (M)(L) (KD) och (SD) gör för äldreomsorgen?

Även (S) har representanter i vård-och omsorgsnämnden som är insatta i ärenden och informerade om inriktning och utvecklingen. I dagens samhälle är öppenhet och transparens något som borde vara en självklarhet, särskilt när det kommer till offentlig verksamhet och beslutsfattande. Det är också viktigt att politiker aktivt arbetar för att öka öppenheten och tillgängligheten av rätt information.

Majoriteten har bland annat infört ”KKIK”-Kommuners kvalitet i korthet på Kommunens hemsida, lättillgänglig under öppna data för våra kommuninvånare att få insyn i verksamheterna och dessutom jämför vi oss med andra kommuner.

Vi är tydliga med brukarfokus, vi är övertygade, om brukare är nöjda är anhöriga nöjda och så även personalen. Under 2023 har antalet hyrsköterskor minskat (sex stycken) och i stället har de tillsvidareanställts.

Personalkontinuitet i hemtjänsten har minskat till rikssnitt (16 personal på en två veckors period), men vi är inte nöjda. 2021 var det 24 personal och Oxelösund var sämst i Sverige.

Arbetet med bemanning och schemaläggning stöttas av den politiska majoriteten och det ger resultat; semestervikarier blev klara i mitten av maj – för första gången på tio år. Under 2023 har andelen timvikarier minskat med 2,7 % (skillnad 2019–2023).

Valfrihet i hemtjänsten införs 1 januari 2025. Då får våra medborgare möjligheten att välja utförare av omsorg.

Arbetet fortsätter kontinuerligt för ökad kvalitet och nöjdhet i alla verksamheter inom förvaltningen med kommuninvånaren i fokus.