Det ser ut att bli bättre i Trosa församling

Insändarskribenten Martin Kristofersson ser en ljusning för Trosa församling.

Insändarskribenten Martin Kristofersson ser en ljusning för Trosa församling.

Foto: Henrik Norling

Insändare2021-11-23 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vänder mig härmed till Trosa församlings medlemmar.
I en artikel i SN 10/11 konstateras att Trosa församlings kyrkoråd KR på nytt nekats ansvarsfrihet av kyrkofullmäktige KF för år 2020.
Bakgrunden är att KF i ett första beslut nekade KR ansvarsfrihet för 2020 vid sitt möte 14/6 2021, på grund av den tumultartade omorganisationen i församlingen. Revisorerna däremot hade tillstyrkt ansvarsfrihet, men KF bestämmer.
Ledamoten John Carlsson överklagade detta första KF-beslut till Domkapitlet och hävdade att KF-beslutet vilade på subjektiv grund. Han hänvisade också till kommunallagen.
Domkapitlet begärde yttrande från Trosa KF i saken, som ”Per capsulam”, dvs brevledes utan möte, i början av september meddelade att KF inte skulle yttra sig, trots stor intern oenighet.
Domkapitlet beslöt därefter den 16/9 att bifalla John Carlssons överklagande av detta första KF-beslut, och uppmanade KF att, i brist på motivering från KF, på nytt fatta beslut ifrågan.
Så kom KF:s sammanträde 8/11. Därvid tog en majoritet i KF ett andra beslut att inte bevilja KR ansvarsfrihet för 2020. En utförlig och objektiv motivering sändes tillsammans med detta andra KF-beslut till Domkapitlet.
Jag anser att det första beslutet var välgrundat och att detta borde varit klart för alla inblandade. KF har att ta hänsyn till både ekonomi, styrning, ledning.
Ja, kära församlingsbor, krångel, krångel, men det är på ett liknande sätt vi förtroendevalda haft det i Trosa församling ett bra tag. Det ser numera ut att kunna bli bättre, jag hoppas. Notera att jag satt i KR år 2020 och får min släng av sleven.