Dricka alkohol försämrar immunförsvaret

Insändare 9 februari 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Kanada, Sverige och USA.

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Rapporten visar att alkohol ökar spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna.

Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen, Riddargatan 1 i Stockholm, är en av forskarna bakom rapporten och han har uttalat att myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion. Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Forskningsrapporten lyfter fram vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin, samtidigt som det tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

Med stöd av den färska forskningsrapporten vill vi lyfta att det kan vara klokt att i nuvarande situation, begränsa sin alkoholkonsumtion och helst avstå helt.

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Gårdsförsäljning – för en levande landsbygd

Gårdsförsäljning – för en levande landsbygd

Flera krogar i Nyköping får fin vinutmärkelse: "Förvånad att Nyköping kan ha så många krogar med toppbetyg"

Flera krogar i Nyköping får fin vinutmärkelse: "Förvånad att Nyköping kan ha så många krogar med toppbetyg"

Gömde stulen salami och 16 flaskor sprit i specialanpassad brottardräkt – greps full i nykterhetskontroll

Gömde stulen salami och 16 flaskor sprit i specialanpassad brottardräkt – greps full i nykterhetskontroll