Egoistiskt att inte vaccinera sig

Att vissa personer inom vården vägrar vaccinera sig är skamligt, men det är självklart om de avstår på grund av medicinska skäl, skriver signaturen Nils.

Att vissa personer inom vården vägrar vaccinera sig är skamligt, men det är självklart om de avstår på grund av medicinska skäl, skriver signaturen Nils.

Foto: Erik Mårtensson/TT

Insändare2022-01-09 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag debatterar man olika inställningar till personlig frihet, att välja att vaccinera sig eller vägra. I ett samhälle eller situationer där interaktion mellan parter uppstår, finns det olika regler, lagar, eller seder som styr våra relation till andra.
Grundat på vår gemensamma omsorg om samhället samt alla som är delaktiga i detta, har vi exempelvist regler i trafiken. Man kan inte kräva sin frihet att få köra på vilken sida av vägen som det önskas eller att få köra berusad från krogen för att det är bekvämt.

Omsorg är grundläggande i ett samhälle. Att utan hänsyn till andra uppföra sig själviskt och egoistiskt, att strunta i andras lidande eller medvetet skada andra, visar på ett asocialt och perverst tänkande. De normala personerna i samhället, som tar sitt ansvar om sig själv och andra genom att vaccinera sig, får tyvärr ta konsekvenserna av andras egoistiska vägran till vaccin.

Att vissa personer inom vården vägrar vaccinera sig är skamligt, men det är självklart om de avstår på grund av medicinska skäl. Men att på ett äldreboende eller på ett sjukhus ha närkontakt med ovaccinerad personal är oacceptabelt. Vissa förespråkar omplacering eller avsked av personal som vägrar vaccin, men det motsäger sig vissa fackliga organisationer.

Ett alternativ är att vårdpersonalen visar om de är vaccinerade, så att jag som vårdtagare kan välja att ha kontakt eller inte. Eller om personalen som vägrar vaccination bär ett märke som indikerar detta så kan jag också välja. Ytterligare alternativ kunde vara att kräva byte av vårdgivare.