Eleven har ett ansvar – går inte att skylla på andra

Idag förlitar sig såväl elever som vårdnadshavare på välfärdssamhället, den egna insatsen för att göra sitt bästa i skolan, utifrån den egna förmågan saknas tyvärr, skriver signaturen "Elevassistent"
Idag förlitar sig såväl elever som vårdnadshavare på välfärdssamhället, den egna insatsen för att göra sitt bästa i skolan, utifrån den egna förmågan saknas tyvärr, skriver signaturen "Elevassistent"

Insändare 31 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När du sätter in pengar på banken kan du räkna med en avkastning efter tre år som är runt noll, gör du istället genomtänkta köp på börsen är avkastningen troligen bättre. Men är du skattebetalare i Nyköping och således med och bidrar till vad som är framtiden, i det här fallet elever på högstadiet kan du räkna med en betydligt sämre avkastning. Sett till kommunen som helhet har pengarna inte resulterat i någon positiv värdeutveckling, snarare tvärtom, det är nämligen bara drygt 70 procent av eleverna som går ut årskurs nio med godkända betyg i alla ämnen. 

Ofta hamnar fokus i debatten på vilka som är huvudmän. Visst ska det debatteras, men det är inte den absoluta faktorn för hur svenska elever lyckas i skolan. I dagens och framtidens skolor bör fokus istället riktas in på eget ansvarstagande, du som elev har ett ansvar, det går inte att skylla allt på andra, oavsett om det är på skolan, kommunen eller staten. Idag förlitar sig såväl elever som vårdnadshavare på välfärdssamhället, den egna insatsen för att göra sitt bästa i skolan, utifrån den egna förmågan saknas tyvärr.

Ska svensk skola vara i världsklass behöver alla bidra, såväl politiker, skolhuvudmän, vårdnadshavare och sist men inte minst eleverna. Synen på kunskap och det egna lärandet är viktigt, det har länder runt om i världen redan förstått. Vi hamnar åter på efterkälken när vi satt oss själva på höga hästar, mycket på grund av fokus på fel saker. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa