En förtätad stad

Vid Marieberg fick man locka med presentkort på 16 000 för att fylla de nya lägenheterna

Vid Marieberg fick man locka med presentkort på 16 000 för att fylla de nya lägenheterna

Foto: Jessica Edeson

Insändare2020-10-26 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill fortsätta på den debattartikel Lars Gustafsson skrev (16/10), i vilken han tog upp ett Nyköping som växer fram.

Nyköpings framtid berör oss alla. Det finns två sidor av ett mynt och det gäller också den prioriterade centralorten som ständigt är föremål för nya innovationer och diskussioner. Den ena sidan vill se ett förtätat Nyköping där asfalt och betong dominerar på bekostnad av grönområden. Den andra sidan föredrar att Nyköping levt vidare på den charm som lockat, bedårat och där grönområden givits en stor plats i stadsbilden.

Vilken sida majoriteten av kommunens invånare föredrar får vi aldrig veta eftersom de styrande i Nyköping valt att genomföra detta utan att fråga oss. 2030 ska Nyköping ha runt 70 000 invånare, allt enligt en prognos som publicerades 2017. Varför detta är önskvärt råder det delade meningar om, men enligt kommunens översiktsplan från 2013 ignoreras landsbygden och fullt fokus ligger på centralorten och närliggande ytterkantsområden.

En sådan befolkningsökning innebär att den inslagna linjen med en förtätad stad och färre grönområden är den ledande även fortsättningsvis. Vissa gillar det, andra gör det inte. Nu uppstår ett problem man kanske borde lösa innan det eskalerar och inte efter att problemet redan ligger på bordet. En förtätad stad med än fler invånare boendes centralt, innebär att än fler fordon måste ta sig ut och in från stan. Alla som redan i dag upplever trafikkaoset i sin vardag kanske funderar över hur detta kommer att te sig i framtiden.

Nu finns det andra hinder på vägen mot 70 000 invånare. Arbetslösheten i Sverige var redan innan pandemin växande och den femte högsta i EU (statistik från Eurostat 2019). Just Nyköping har drabbats hårt och kan kommunen inte vinna tillbaka det man förlorat i antalet arbetstillfällen, är detta en faktor som kanske lockar människor att bosätta sig på de orter där jobben finns. Vid Marieberg fick man locka med presentkort på 16 000 för att fylla de nya lägenheterna, så vilka är målgrupperna man riktar sig till? Är det den ständigt nedprioriterade landsbygden man vill locka att bosätta sig i den allt mer förtätade staden eller är det storstadens invånare man vill ska överge en förtätad stad mot en annan? 

Fast nu har vi en växande och förtätad centralort och då får väl de styrande göra det bästa av det. Som att exempelvis skapa det levande centrum som fanns innan internethandel och köpcentrum tog upp en allt större plats i folks vardag.