Får vindkraftverk ifrågasättas?

Insändare 25 mars 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag var några år i min ungdom miljöpartist, då dess ambition förverkligades som parti. Renhet var ambitionen i och med att vind och sol ska ersätta kolkraftverk och kärnkraft. Åren går och jag i min ålders höst införskaffar mer kunskap. Vindkraftverk precis som solceller byggs i fabriker. Transporter av material in i fabriken och färdiga produkter måste transporteras ut till kunder. Dessutom uppbyggnad vilket ingen fe kan montera. Återigen transporter av montörer.

När ett vindkraftverk (eller solceller) ska pensioneras är vingarna en miljöbov, då dess vingar innehåller kadmium. Kadmium är giftigt om det kommer ut i grundvatten. Nå, nu kan jag tyckas vara en glädjedödare av ren el. Men känslor hör ju inte samman med realistisk verklighet. Det jag vill hävda är att produktion av vindkraftverk och solceller också är en utsläppskälla av koldioxid i produktion, montering och demolering. Ingen miljöpartist ska hävda inför mig att solceller och vindkraftverk levererar ren el.

Dessutom tycks varje miljöpartist insett att det blåser mer på haven och vill bygga vindkraftverk nära kuster. Utan att tänka på havsfågel som havsörn som kan halshuggas. Utan att tänka på fartyg som ska manövrera slalom mellan havsbaserade vindkraftverk. Ett fartyg som kolliderar med ett vindkraftverk lär säkert få rejäl skada och kan släppa ut olja. Finns det inga begränsningar för miljöpartister i dess iver sätta upp vindkraftverk? Varför ivra för ren el när befintliga kärnkraftverk levererar ren el utan utsläpp av koldioxid? 


Ämnen du kan följa