Finns det några skämskuddar för Stadsfjärden

Insändarskribenten är inte nöjd över utvecklingen kring Stadsfjärden i Nyköping. Arkivfoto

Insändarskribenten är inte nöjd över utvecklingen kring Stadsfjärden i Nyköping. Arkivfoto

Foto: Andreas Lindström

Insändare2023-01-20 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För två och ett halvt år sedan redovisades en rapport för ”Hamnutveckling-Stadsfjärden, Nyköping”. Rapporten behandlar småbåtshamnar, sjömack, båtramp, uppställningsplats för husbilar, kallbad, park- och nöjesområde etcetera.

En påbörjad detaljplan för husbilsuppställning i Kungshagen på initiativ av Tekniska divisionen med planerat antagande maj 2021 har ännu inte slutförts. I stället har utan tillstånd och i strid med gällande plan anlagts uppställningsplatser invid Vattensportens hus. Bygglovenheten har inlett ett tillsynsärende. Blir det sanktionsavgifter?

I brist på en planlagd plats för ny sjömack har sommaren 2022 en provisorisk mack anlagts vid Västra hamnen i strid med gällande detaljplan. Den förstör totalt promenad- och bebyggelsemiljön. Trots detta är det inte nämnden som lämnat bygglov utan bygglovenheten, som motiverar sitt beslut med att verksamheten är i enlighet med detaljplan med beteckningen ”Kaj”. Planbestämmelserna avser emellertid markanvändningen ”publik verksamhet och gång- och cykeltrafik”.

2013 sålde kommunen fastigheten Kanoten 7 med tillhörande Vattensportens hus till ett fastighetsbolag i syfte att kontorisera bygganden.Så kortsiktigt, strategiskt dåligt och så nonchalant mot den anrika kanotklubben! I ett tilläggsköpeavtal har ”säkrats” att kanotklubben får anordna två tävlingar per år i anslutning till byggnaden.

Kommunen beslutade 2016 att lämna bygglov till helkontorisering av Vattensportens hus i strid med
gällande plan som avser idrottsändamål som en del i kanotstadionområdet. Även den välbelägna restauranglokalen ”Piren” i starkt förfall. Berörda tjänstemän och politiker i kommunen borde skämmas över sina beslut och sakernas
nuvarande tillstånd.