Fler statliga jobb till Sörmland

Strålsäkerhetsmyndigheten hade tidigare sitt säte i Katrineholm men har flyttat till Solna.

Strålsäkerhetsmyndigheten hade tidigare sitt säte i Katrineholm men har flyttat till Solna.

Foto: Carina Ekdahl

Insändare2024-01-04 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har tagit del av statistik från Arbetsgivarverket som visar att Sörmlands län har totalt 4 700 statligt anställda placerade i länet av totalt 287 000 i hela landet. I Sverige är 2,7 procent av medborgarna statligt anställda. Motsvarande siffra i Sörmland med 302 000 invånare är 1,6 procent. Jämför man med Stockholms län är motsvarande nyckeltal 4,3 procent.

Om Sörmlands län ska komma upp i snittet behöver antalet statliga tjänster öka med 3 500 stycken. 

En statlig tjänst bidrar till ekonomisk utveckling på den ort där den placeras. Det är också jätteviktigt att människor med olika bakgrund träffas på ett naturligt sätt och känner till varandras förutsättningar. Statliga tjänstemän bör likt riksdagsledamöter ha sin hemvist och bas i hela landet. Jag anser att det är direkt olämpligt med en Stockholmsbaserad statstjänstemannaelit som har begränsad insyn i de förutsättningar som gäller för övriga delar av landet.

Jag blev förvånad när regeringen valde att flytta Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor från Katrineholm till Solna. Det är även anmärkningsvärt att regeringen nu väljer att förlägga den nya Utbetalningsmyndigheten till Hammarby sjöstad i Stockholms kommun.

Ur beredskapsskäl är det särskilt viktigt att den statliga verksamheten fungerar i händelse av kris och krig. Då är det direkt olämpligt att koncentrera statlig verksamheten till ett geografiskt begränsat område.

Det finns många bra argument för att lokalisera myndigheter över hela landet. Jag vill uppmana regeringen att seriöst se över vilka myndigheter som helt eller delvis kan lokaliseras utanför Stockholmsområdet. 

Det är bra för Sörmland och för Sverige!