Följ i Oslos fotspår och förbjud kött i förskolorna

Insändarskribenten anser att Sörmlands förskolor ska förbjuda servering av kött i förskolorna. Arkivfoto
Insändarskribenten anser att Sörmlands förskolor ska förbjuda servering av kött i förskolorna. Arkivfoto

Insändare 30 maj 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många städer och länder runt om i världen har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan och främja en mer hållbar livsstil. I samma anda har Oslos kommunfullmäktige nyligen fattat beslutet att förbjuda servering av kött i förskolorna. Det är en åtgärd som kommunerna i Södermanland också bör omfamna.

Köttproduktionen har en betydande negativ inverkan på klimatet, vattnet och marken. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) står köttproduktionen för hela 14,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Dessutom finns det starka kopplingar mellan hög köttkonsumtion och ökad risk för cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Genom att introducera vegetariska alternativ för barnen kan vi lära dem att äta hälsosammare samtidigt som de minskar sin egen klimatpåverkan. Detta är en viktig investering i framtiden, då barnen representerar våra kommande generationer och kommer att spela en avgörande roll i hanteringen av klimatkrisen.

Förskolan har en unik roll som en pedagogisk plattform där barnen lär sig om värderingar och ansvar gentemot sig själva, andra och planeten. Genom att servera och diskutera växtbaserad kost i förskolan ger vi barnen en konkret möjlighet att lära sig om hållbarhet och hjälper dem att kunna fatta medvetna och hälsosamma matval i framtiden.

Klimatkrisen accelererar och cancer samt hjärt-kärlsjukdomar utgör de vanligaste dödsorsakerna bland svenskar. Därför är det hög tid för kommunerna i Södermanland att följa Oslos exempel och införa ett förbud mot kött i förskolorna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa